Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Kan vid 3 fas mätsystem med 1 strömtransformator denna anslutas på L2 eller L3 ?

Ja
I våra manualer anger exempel L1, I1 (S1-S2) se bifogad fil. Det fungerar även att använda L2, I2 (S1-S2) eller L3, I3 (S1-S2)
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?