Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Kan reläskydd typ Micrologic 2.0 och 5.0 (utan display) användas till Masterpact NT/NW eller Compact NS630b när modbusnätverk finns ?

Vi rekommenderar att använda reläskydd typ Micrologic E/P/H* (med display) så att Modbusparametreringen kan ske i displayen med knappsatsen.
På Micrologic A kan inte all Modbusparametrering (t.ex. 2-/4-trådskommunikation) ske i displayen utan måste göras via kommunikationsgränssnittet.

* H endast till Masterpact
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?