Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad skiljer en enfas respektive trefas frekvensomvandlare?

Alla våra frekvensomvandlare likriktar matnings spänningen och skapar därefter trefas matning till motorn med valfri frekvens.

"Enfas" frekvensomvandlare är matade mellan fas och nolla eller mellan två faser.
Vanligen 230V matning. Det gör att vi kan leverera trefas 230V till motorn.
Våra Altivar frekvensomvandlare med denna egenskap har M2 i slutet på referensen.
Altivar 12 finns också med 110V enfas matning i lägre effekter har F1 i slutet på referensen.  Dessa är speciella och höjer spänningen till 230V trefas ut till motorn.

"Trefas" frekvensomvandlare är matade med ex 400V mellan faserna. Det gör att vi kan leverera trefas 400V till motorn.
Våra Altivar frekvensomvandlare med denna egenskap har N4 i slutet på referensen.
För andra marknader finns även M3 som är avsedda att matas med trefas 230V mellan faserna.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?