Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vilket är max takhöjd för montage av Argus närvarodetektorer?

Våra Argus för takmontage lämpar sig sämre för monteringshöjd över 3-4 meter. Vid takhöjder högre än detta kan vår närvarodetektor för montering i "strömställarhöjd" 1315152* vara ett bra alternativ.
*Rörelsevakt Multi 2300W "ser" 180 grader i en cirkelbåge med radie 8 meter. Den klarar 2300W resistiv last som reduceras till max 460VA vid LED-belysning enl. den s.k "20%-regeln". 1315152 har mycket stora inställningsmöjligheter och man kan även välja mellan manuell tändning (dvs då ljuset alltid ska tändas manuellt på tryckknapp och sedan släckas automatiskt) eller automatisk tändning och släckning. Ingång finns för extern vipptryckknapp på produkten. 1315152 har även master-slave funktion.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?