Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Om distribuerad neutralledare finns vid användning av 3 polig effektbrytare med Micrologic utlösarblock typ 5/6 E, kan man då få energimätning enligt 3 wattmetermetoden. (lika 4 poliga skydd) ?

Ja genom att

1: Ansluta vit medföljande kabel till neutralledarskenan.
2: Parametera Micrologic utlösarblocket med RSU mjukvara (aktivera voltage tap)

På effektbrytare som monteras av vår verkstad ansluts denna medföljande vita kabel i Micrologic utlösarblocket och dras ut genom frontkåpan för att sen kunna anslutas av kund till neutralledaren.
Fr o m 1/7 2014 kommer vi även att parametera Micrologic utlösarblocket (aktivera voltage tap).

Detta berör ej effektbrytare/Micrologic utlösarblock som levereras som lösa delar direkt från lagerhylla (vit kabel bifogas dock Micrologic utlösarblocket).

Om vit kabel ej ansluts till neutralledaren eller parametrering ej sker kommer energimätning ske enligt den mindre noggranna 2 wattmetermetoden.

För mer info hänvisas till Compact NSX Micrologic User Manual och Compact NSX katalog

Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?