Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Från vilken version är VijeoCitect och CitectSCADA kompatibla med varandra?

Från version V7.30 kan nycklar från VijeoCitect användas till CitectSCADA och vise versa.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?