Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur uppdater Unity Init värden till aktuella värden?

Uppdatering
●Variabeln ska vara märkt med save
●Utför Update Init......
●Gå off-line på PLC
●Svara Ja att uppdatera projekt
●Gå on-line igen
●Bygg projektet online
Se även bifogat dokumen

Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?