Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur gör man dynamiska texter för Larm i Magelis paneler?

I VijeoDesigner kan larmtexter visas med variablers värde.
I Alarmgroupe setting välj dynamisk visning och typen för detta.
I varje dynamisk larmtext lägg till <var: variabelnamnet>  .Se bifogat
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?