Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur läses sekundäradressen på Acti 9 M-bus energimätare ?

För att identifiera en mätare via 2nd adress använd sex siffror, se bifogat exempel
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?