Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Problem att aktivera SoMachine v 4.1 licens.

SoMachine mjukvara är fri men den måste registreras. Det kan inträffa att du får nadanstående
Felmeddelande: The License Activation Component detected an error !
Failed to activate a free license because your Web User Account is not yet confirmed.
 
Kontakta då vårt kundcenter i Sverige, telefon 0771-360 370. Välj 2 för teknisk support
och sedan välj 2 igen för Support på "PLC operatörspaneler och SCADA".

Förbered dig innan med att ta fram Activation ID och Short Code Request.
Dessa visas då man i License Manager (Registartion Wizard) valt Activation Method, By Phone och tryckt Next 2 gånger.
Vi behöver även e-mail adressen till ert registrerade Web User Account.

Sedan kontaktar vi vårt registreringscenter för att få den s.k. "Short Code Response". Vi kontaktar sedan Er på mail eller telefon. Vi har då koden som ska anges i
License Manager (Registration Wizard). Välj åter Activation Method, By Phone och tryckt Next 2 gånger.
Nu kan "Short Code Response" anges och SoMachine licensen aktiveras.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?