Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur mycket ström (A) förbrukar LEDen i Aqua-Stark ljussignal 183506500 vid matning med 12V, 24V, 48V respektive 230V?

Strömförbrukningen för LEDen i Aqua-Stark ljussignal 183506500 vid matning med 12V, 24V, 48V respektive 230V är ca 20 mA. (Elektroniken i LEDens drivkrets gör att strömmen är samma trots olika spänningar)

 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?