Teknisk FAQ

Ställ en fråga

om man påverkar stoppknappen går då säkerhetsreläet från ?

Funktionen är relaterat till det aktuella användningen av produkten. Andra lösningar föreslår bara en STOPP-funktionen (som är blandat med Nödstopp-knappen) som öppnar säkerhetsreläer också.
I vårt fall har vi två separat funktioner:
STOPP-funktionen (säkerhetsnivå SIL2,) och
NÖDSTOPP-funktionen (säkerhetsnivå SIL3 och i enlighet med ny standard IEC62745).

Båda måste öppna säkerhetsreläer, och enda skillnaden att med STOPP komando så stannar maskinen (utan specifikt problem) och med NÖDSTOPP komando så stoppas maskinen som nödsituation (liknande som vi har i de allmänna maskinerna).

En annan skillnad är att återstartproceduren. För STOPP behövs inget särskilt förfarande, men för NÖDSTOPP så behövs en procedur för att kontrollera tillståndet i  återkopplingsslingan (spegel kontakter växlar) genom att trycka på avtryckaren knappen, eftersom användandet av  nödstopp anses ovanligt och används i en nödsituation så måste ansvariga informeras, därför har vi lagt särskilt förfarande för att starta om systemet (konfigureras av konfigurationsprogrammet).
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?