Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Varför visar min energimätare 0 kWh (Total active energy) när det är normala värden på ström och spänning ?

Inkopplingen på strömstransformatorerna eller mätaren S1 och S2 felkopplad på alla tre faser, om ett reducerat kWh värde finns troligen en eller två faser felkopplade.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?