Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Varför fås larm eller att inte alla menyer "tänds" upp i display FDM121 när den används tillsammans med Compact NSX, Compact NS och Masterpact med Micrologicskydd och Moduskommunikation ?

En Compact NSX kan ha olika tillbehör såsom Micrologicskydd, IFM modbusmodul, IFE ethernetmodul, I/O modul, BSCM modul, FDM121 display osv.
En Compact NS, Masterpact kan ha olika tillbehör såsom Micrologicskydd, BCM ULP modbusmodul, IFE ethernetmodul, I/O modul, FDM121 display osv.
Dessa olika tillbehör kan i vissa fall användas på alla brytartyper och Micrologicskydd, enskilt eller tillsammans för olika ändamål. De uppdateras även kontinuerligt och får nya funktioner därav uppdateras dess respektive firmware kontinuerligt.
En sk Compability Martix kan behöva göras för att kontrollera att dess olika firmware är kompatibla med varandra och ev behov av att uppdatera någon kompunents firmware.
Detta kan göra med mjukvara typ RSU eller Ecoreach. För uppkoppling och kommunikationen kan med fördel vår testväska i Compact NSX sortimentet användas (TRV00910). Finns det en Gateway tex EGX100/300 kan denna med dess IP adress användas.
Meddelande i FDM121 displayen kan vara tex Firmware Discrepancy eller Unavailable text.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?