Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Jag vill mäta energi i "båda" riktningarna, både förbrukad men även tillförd energi tex från en generator eller solpaneler

Använd en energimätare/kombinationsinstrument med 4-kvadrantsmätning som kan mäta positiv/negativ aktiv P och reaktiv Q
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?