Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Varför kan jag få obefogade larmer från Micrologic A/E/P/H när ex Modbusregister 12004 läses

Modbusregister 650 kan läsas i stället, värden sparas i Micrologicskyddet. Modbusregister 12004 sparas i BCM ULP kommunikationsmodulen. När det är kommunikationsproblem mellan Micrologicskyddet och BCM ULP modulen kan register 12004 fyllas med felaktiga värden som inte visar brytarens verkliga läge/status.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?