Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad händer om jag använder en energimätare som inte har funktion med 4 kvadrantsmätning och det tillförs energi tex från generator eller solpaneler ?

En "icke" 4 kvadrantsmätare kan ej mäta tillförd energi och kommer att stoppa att räkna upp energiförbrukningen.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?