Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Varför fungerar ej Modbuskommunikationen med min effektbrytare typ Compact NS/Masterpact NT/NW ?

När tillvalet Modbuskommunikation väljs utrustas effektbrytaren med en Modbus kommuniklationsmodul sk BCM ULP. Sen efter sommaren 2014 levereras denna förprogrammerad för 2 tråds inkoppling av Modbuskablaget,  (2-wire+ULP på Micrologic P/H) eller (ULP på Micrologic E). Har BCM ULP som är monterad bakom Micrologicskyddet en vit etikett synlig på sidan när effektbrytarens frontkåpa är demonterad, är den av denna modell.
Denna förändring är gjord för att det vanligaste idag är att tråda Modbus med 2 tråd för att ha funktion med ULP apparater tex FDM121 display som ansluts med RJ45 kontakt.
Om det kopplas med 4-tråds Modbuskablage måste BCM ULP ställas om till 4 trådsinkoppling (4wires på Micrologic P/H) eller (4w på Micrologic E). Detta kan göras i Micrologicskyddets display alternativt med mjukvara typ RSU eller Ecoreach.
På Micrologicskydd typ A eller Micrologicskydd utan display görs detta med mjukvara typ RSU eller Ecoreach.
Alternativt koppla Modbuskablaget med 2 tråd enligt anvisningar i manual/katalog tom 2014 när äldre CCM modul används. När FDM121 display ej används koppla ej E5 (vit) och E6 (Blå) på effektbrytarens plint.
Om dagens I/O modul+IFM eller IFE modul används se katalog/manual 2015.
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?