Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Måste en jordfelsbrytare försäkras ?

Ja den har inget eget skydd mot kortslutningströmmar, olika typer av skydd kan användas ex MCCB, MCB, Säkringar. Se bifogat koordinationsdokument.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?