Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vilket säkerhetsnivå håller nödstoppsfunktionen på HARMONY radiostyrning eXLhoist ?

Det Trådlösa Nödstopp är certifierat upp till Performance Level "e" enligt EN ISO 13849-1 och SIL 3 enligt IEC 61508 och IEC 62061 .
Det inbyggd skydd mot oavsiktlig drift är kompatibel med Performance Level "c" enligt EN ISO 13849-1 och SIL 1 enligt IEC 61508 och IEC 62061 .
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?