Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur lång räckvidd har HARMONY eXLhoist radiostyrnings sändaren ?

Garanterat problemfritt användande av 50 enheter i ett område om 100*100m area, 50 meter i industriell miljö, 100 meter fritt i luft.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?