Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vilka command kan väljas i VijeoCitect Button Properties?

I VijeoCitect Button Properties commands kan väljas.
Tag=1
Tag=0
Toogle(Tag)     gör att variablen ändrar status vid varje klick.
Pulse(Tag)    ge en impuls på c:a 2 sekunder
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?