Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad händer om jag böjer datakabeln mer än den föreskrivna böjradien?

Alla plaster åldras, även en mantel på en kabel. Har du böjt kabeln mer än tillåtet så ökar risken för att plasten spricker när kabeln åldras. Även kabelns elektriska egenskaper påverkas om den böjs för mycket och speciellt vid upprepade tillfällen. Detta kan leda till att inmätningen ej blir godkänd.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?