Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur kopplas 2 tråds 4-20mA givare till Advantys ACI analog ingångar för ström?

Se bifogad inkoppling. Givaren matas på ena sidan med +24VDC. På andra sidan kommer 4-20mA signalen som ska kopplas in på Advantys analoga ström ingångar.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?