Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Användning av Altivar Process (ATV600) vid 1 fas 230 VAC matning.

Altivar Process (ATV6xxM3 ,230VAC) kan för test eller demo anslutas med 1 fas 230VAC. Då genereras ett larm "Inmatnings Fas bortfall". Detta kan kopplas bort.
I meny på ATV6xx gå till 5. Complette settings. Välj 5.11 Error/Warning handling Leta fram Input phase lost. Ställ denna till Ignore.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?