Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur nedgraddera runtime i en HMIGTO operatörspanel?

Varje version av VijeoDesigner (VJD)har sin version av runtime. När en operatörspanel har fått ett nyare runtime (os el. operativsystem) så kan det inte direkt nedgradderas till ett äldre. Måste detta göras t.ex. p.g.a. man bara har en äldre version av VJD kan man göra enl. nedan.
Ladda applikationen till en "USB-stick" (USB minne) (Ladda till File system). Sätt USB-stickan i panelen. Svara jag på fråga från panelen att installera denna applikation. När applikations laddningen är klar, har också den äldre runtime versionen  laddats. 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?