Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad är default IP-adress för PLC M580

Om inte PLC M580 och dess övre ethernet-port har konfigurerats innan, har de en default IP-adress. Den skapas med 010.010.xxx.yyy. xxx och yyy läses ut av mac-adressens 2 sista byte. Mac adressen är i hexadecimal form och måste räknas om till decimal form. Använd kalkylatorn i Windows avancerad mode. Exempel. mac-adress 00 80 F4 01 02 86. 02 blir i decimal form 002 (xxx). 86 blir i decimal form 134 (yyy). Default ip-adressen blir 010.010.002.134. Denna adress kan sedan användas av Modbus TCP och Unity att ladda applikationen. 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?