Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Behöver jag använda störningsskydd på AC manövrerad kontaktorspole för att skydda kretsen mot överspänning vid frånslag?

En spänningsspik uppstår även när en AC spole bryts.
Se bifogade dokument för lite mer info
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?