Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad klarar förstärkt stege (KHZV & KHZPV) för belastning?

All data finns i vår katalog, se bifogad fil för utdrag från katalog.
L i tabellen står för avstånd mellan infästningspunkt (typ konsol eller bärok)
Du kan också använda vårt mängdberäkningsprogram som beskriver vad varje montage klarar av.
http://wibe.combinum.eu
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?