Teknisk FAQ

Ställ en fråga

kan man koppla 2-trådsgivare på Zelio logic ?

Normalt rekommendera aldrig en tvåtrådsgivare till en PLC ingång men i vissa fall finns det inga alternativ.
Om ni har en Zelio logic med manöverspänning 24VAC och vill använda er av en tvåtrådgivare på ingången
så ska ni se till att givaren inte har en läckström som är högre än 2mA.
Zelioingången drar normalt 4,4mA men detekterar allt högre än 2mA som hög ingång.
Tex vår givare XS618B1MAL2 har en läckström på 0,8mA vilket gör då att ingången inte detekteras när
givaren är ifrånslagen

Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?