Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad heter batteriet till TSX17

Batteriet heter TSX17ACC1. Det har E-nummer 45 081 40. Batteriet är placerat i bakom en lucka upp till höger. Skjut locket upp c:a 3 mm så öppnas locket.
En LED BAT lyser på PLC-n när det behöver bytas.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?