Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vilken är den högsta likspänningen (DC) över huvudpolerna på en TeSys D kontaktor ?

För kontaktorserien TeSys D så är max DC spänning 300V över polerna på TeSys D kontaktorerna med undantag av LC1D115 med 4 poler i serie.
I DC Applikationer spelar spänningsnivån en viktig roll, tillsammans med kontaktorpolernas brytavstånd i öppet läge.
Begränsningen är pga ljusbågen som uppstår vid brytning måste släckas och då kontaktorn inte har släck kammare och på brytavståndet i kontaktorns poler.
Kontaktorserie Tesys D har ej tillräckligt brytavstånd för att klara av att bryta DC ström om spänningen överstiger 300VDC.

Enligt PCP catalog sid  A5/34-35, är det endast LC1D115 med 4 poler i serie som kan släcka ljusbågar med spänningar upp till 460VDC i TeSys D kontaktorserie.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?