Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Finns det en E nummer tabell på era produkter via hemsidan?

Man kan söka på  Enummner via vår produktkatalog samt på vår portal MySE eller via SEG's hemsidan
Länk till produktkatalogen
https://www.schneider-electric.se/sv/all-products/
Länk till MySE
https://www.mysese.schneider-electric.com/mysedv/login.do
Länk till SEG
http://www.seg.se/sv/E-nummerbanken/
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?