Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Ersätter självtestet på självtestande jordfelsbrytare den periodiska funktionsprovningen ?

Nej

Enligt vår åsikt är funktionsprovning med externt provdon (enligt installationsreglerna ) och självtest på jordfelsbrytaren två helt skilda saker. Självtestet ersätter det moment vi uppmanar anläggninginnehavare (stora som små) dvs att regelbundet minst varje halvår trycka på testknappen för att kontrollera att jordfelsbrytare mekaniskt fungerar.
Fördelen med självtest är att jordfelsbrytaren blir regelbundet kontrollerad och att det sker utan att man behöver få ett avbrott i alla nedströms grupper.
Det faktum att man har en självtestande jordfelsbrytare påverkar inte den periodiska kontroll som ska göras på elanläggningar, där jordfelsbrytare ju ingår som en del i testerna .

Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?