Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad är IP-adressen vid inloggning för första gången på Gateways typ IFE, Link150, Com´X, SmartLink ?

I Windows Vista/Windows 7 kommer dessa att dyka upp som ikoner i vyn nätverk (network) i Utforskaren. Dubbelklicka på ikonen och du ansluts till webbsidan.
Vid äldre operativsystem tex Windows XP är adressen 169.254.YY.ZZ där YY och ZZ är de två sista siffrorna i MAC adressen (hexadecimal form). MAC-adressen finns på respektive produkts etikett som räknas om till decimal form. Kalkylatorn i Windows kan användas för omvandling hexadecimal MAC adress till decimal IP adress. Välj programmeringsläge i Windows-kalkylatorn.

Exempel: MAC adress 00-B0-D0-86-BB-F7, BB=187, F7=247, IP adressen blir då 169.254.187.247
Com´X vid äldre operativsystem tex Windows XP: ange 10.25.1.1 i webbläsarens adressfält vid Ethernetanslutning respektive 10.25.2.1 i adressfältet vid WiFi-anslutning.
Com´X fungerar bäst med webbläsare typ Google Chrome eller Firefox.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?