Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad gäller vid anslutning av 0V repektive 24 V DC plus och minus på våra olika typer av Modbuskommunicerande produkter såsom Gateways, lågspänningseffektbrytare och mätare ?

Det finns två typer av Modbustrådning:

1. IFM modul (TRV00210) och EGX100/300 har tre trådningar D1, D0 + Gnd (0V och 24 V på IFM är endast till för spänningsförsörjning) EGX har separat plint för spänningsförsörjningen. Det innebär att det inte finns någon referens till 0V längs Modbusslingan för att försäkra att alla apparater har samma 0V om inte samma spänningsaggregat används. Det är rekommenderat att ansluta alla spänningsaggregat 0V till jord.

2. Com´X200/210/510, SmartLink-skena och olika mätare har fyra trådningar D1, D0 + Gnd och 0V (0V com). Separat plint för spänningsförsörjningen. Detta innebär att genensam 0V finns i Modbuskabeln till alla apparaterna.
På IFM skall första moduls 0V (på en punkt i Modbusslingan) anslutas till jord om flera är monterade ihop med kopplingsplint (TRV00217) på IFE modul eller på Modbus Mastern och IFM modulerna är separarade. Inga andra apparater skall ha 0V ansluten till jord.

SmartLink 0V Modbus (0V com) skall alltid anslutas till jord.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?