Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Premium minneskasetter.

Premium minneskasetter hade viss märkning i gult. Sedan blev dess minnes komponenter för gamla och nya minnen fick tas fram Dessa fick viss märkning i grönt(och en kort tid blått). Dessa nya minnen fick nya beteckningar. När de används i PL7 så används fortfarande de gamla beteckninarna. Nedan följer en lista med översättning
Nya                     Ersätter Gamla
TSXMFPP128K    Ersätter TSXMFP032P.
TSXMFPP224K    Ersätter TSXMFP064P.
TSXMFPP384K    Ersätter TSXMFP0128P.
TSXMFPP512K    Ej kompatibel med PL7-processorer.
TSXMFPP001M    Ej kompatibel med PL7-processorer.
TSXMFPP002M    Ej kompatibel med PL7-processorer.
TSXMFPP004M    Ej kompatibel med PL7-processorer.
    
TSXMCPC224K    Ersätter TSXMFP0264P.
TSXMCPC512K    Ej kompatibel med PL7-processorer.
TSXMCPC002M    Ej kompatibel med PL7-processorer.
    
TSXMRPP128K    Ersätter TSXMRP032P.
TSXMRPP224K    Ersätter TSXMRP064P.
TSXMRPP384K    Ersätter TSXMRP264P.
    
TSXMRPC448K    Ersätter TSXMRP0128P.
TSXMRPC768K    Ersätter TSXMRP2128P.
TSXMRPC001M    Ersätter TSXMRP0256P.
TSXMRPC01M7    Ersätter TSXMRP3256P.
TSXMRPC002M    Ersätter TSXMRP3384P.
TSXMRPC003M    Ersätter TSXMRP0512P.

 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?