Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad gäller vid Modbus ändterminering ?

Modbus slingor "daisy chain" skall alltid ändtermineras i varje ände. På "sista" Modbusapparat används ett ändmotstång 120 Ohm typ VW3A8306DRC. Även i Gateway änden skall terminering ske om denna är "först" i Modbusslingan.
Detta görs i Gatewayens webbsidor eller på dipswitchar på äldre Gateways.
På Gateway typ Interface Ethernet Modul (IFE) där man kan ansluta upptill 12 st Interface Modbus Moduler (IFM) med sammankopplingsplint måste termineringen alltid vara aktiverad, är som standard avaktiverad.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?