Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur koppla RS232 på EGX150 till Quantum Lowend CPU.

I bifogat dokument är inkopplingen för TSXETG100. Pinout på RS232 är samma på EGX150.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?