Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Varför blinkar displayen i mitt utlösablock typ Micrologic P, H ?

Som standard levereras BCM ULP kommunikationsmodulen med inställningen 2w+ULP, kan ses i Micrologic display. Denna används när någon ULP modul finns tex FDM121 display. I övrigt skall 4wires användas.
Se aktuella kopplingsschema i bla Compact NS respektive Masterpact katalog 2013 där E5, E6 är anslutna till E3, E4 med förbindningar.
Vid blinkande display ställ om till 4wires eller tag bort förbindningar till E5, E6. Detta gäller äldre anläggningar där bla CCM modul används.
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?