Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur uppdaterea TMH2GDB panel till TM221

Panel TMH2GDB ska vara i samma firmware version som PLC TM221. Om panelen måste uppdateras följ bifogad anvisning.
Se bifogat dokument.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?