Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Hur skall jag komma igång med Modbus kommunikation till mina lågspännings effektbrytare ?

Se bifogade kom-igång guider. Dessa är ett komplement till de kompletta Modbus kommunikationsmanualerna

Kompletta manualer för effektbrytare typ
Compact NSX: LV434107
Masterpact NT/NW, Compact NS: DOCA0054EN.

Dokumenten finns att ladda ner på vår webbplats.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?