Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Med vilket moment ska man ansluta kabeln på säkringshållaren till uttagslådan på en KSB63SD4 ?

Momentet är 3 Nm för säkringshållaren och 7 Nm för N PE.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?