Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vilka spänningsnivåvärden gäller för digital ingång på en 24VDC Zelio ?

För att garantera en hög signal på en digital ingång så behövs minst 15V, 2,2mA
För att garantera en låg signal på denna så måste man under 5V, 075mA
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?