Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Kan tidstyrning med t.ex astrour användas till Connectsystemet ?

Det går bra , använd t.ex sändarpuck 230V 1700747 och mottagarpuck 1700743.
Använd med fördel ett astrour med växlande funktion t.ex 1315206.
Koppla in den växlande kontakten ( 230V ) på ing 1 och ing 2.
Vi mörkrets inbrott kommer spänning ( 230V )  på ing 1 och då sänds till-kommande till mottagare.
När relät växlar(vid gryning eller tid) och spänningen istället kommer på ing 2 sänds ett från-kommando .
Observera att det ej på dessa utgångar (uret) får ligga ev lampa inkopplad eftersom sändarpuckens ingångar är känslig för interferenser som ev kan genereras från denna lampkälla.
Isåfall rekommenderas att mellanrelä inkopplas.
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?