Teknisk FAQ

Ställ en fråga

På framsidan av batteritryckknappen sitter en lysdiod.Ibland lyser den grönt och ibland lyser den rött vid manövrering. Vad betyder lysdiodens olika signaler?

Grön LED snabbt = lyckad sändning utan Routing ( hjälp av annan produkt)
Grön LED längre tid = lyckad sändning med Routing ( hjälp av annan produkt)
Växlande från grön till röd = mottagaren kunde inte nås.
 
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?