Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Varför finns ingen brytande kontakt monterad i kapsling DE1DS1 och DE1DS2 ?

Det finns ingen kontakt under stopp knappen pga att normalt ska kapslingen kompletteras med ett LRD motorskydd.
Stoppknappen går då ner och påverkar kontakt direkt på motorskyddet.
Om man inte kompletterar med motorskydd kan man direkt i locket under stoppknappen montera ett kontaktdon ZB5AZ102 E3733805
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?