Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vad är det för typ av stegpinar på 90 krök ytter och inner?

Alla våra krökar och böjar har perforerade pinnar, samma typ som på t.ex KHZP
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?