Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Vilken port använder XIP drivern?

Det är port 502.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?