Teknisk FAQ

Ställ en fråga

Kan man använda allt i ett startkopplaren Tesys U för enfas laster ?

Ja du kan använda basenheterna ref. LUB* för enfaslast, du väljer dock skyddsmodul för detta och då av artikelnummer
LUCC*** eller LUCM*** .
OBSERVERA att du skall koppla på "ytterfaserna" genom startkopplaren.
Var detta till hjälp?
Vad kan vi göra för att förbättra informationen?